Grazas: a todos os membros do pobo Acofifa para a súa participación e facelo posible. Para todas as persoas que colaboran con esta asociación e xeralmente, a todas as persoas que disinteresadamente apoian todas as asociacións de Fibromialxia, que loitan para o mesmo fin. Polo tanto, grazas.

Agradecemos de corazón a todas las personas socias de Acofifa, por su participación y hacerla posible. A todas las personas que colaboran con esta asociación y en general a todas las personas que disinteresadamente apoyan a todas las asociaciones de Fibromialgia, que luchan por el mismo fin. Por todo ello, GRACIAS.